Styremøtet utsatt til mandag

Styret i Braathens, som skal ta stilling til mulige oppsigelser av opptil 1.000 bakkeansatte, har utsatt sitt møte til mandag.

23. mai 2002

Møtet er utsatt fra fredag fordi det ble bestemt at styret skal møtes fysisk, og ikke per telefon som opprinnelig planlagt.