-Svart dag for norsk arbeidsliv

I dag vedtok først styremøtet i Braathens, og deretter selskapets bedriftsforsamling, å legge ned bakketjenestene i Braathens. Det fører ventelig til at mer enn 1000 ansatte blir erklært overtallige.

27. mai 2002

-Selv om vi var forberedt på det verste, er dette en svart dag for norsk arbeidsliv, heter det i en uttalelse fra fagforeningene i Braathens.

Klokken 09.00 i dag startet styremøtet i Braathens, der forslaget om å legge ned bakketjenestene i Braathens ble behandlet. Vedtaket har vært holdt hemmelig inntil bedriftsforsamlingen, som nettopp har avsluttet sitt møte, hadde tatt stilling til styrets vedtak.

Det er nå klart at både styret og bedriftsforsamlingen i  Braathens går inn for å legge ned bakketjenestene.

-Både styrets og bedriftsforsamlingens vedtak strider i mot  intensjonen i Arbeidsmiljølovens paragraf om virksomhetsoverdragelse. Vi vil med støtte fra hovedorganisasjonene sørge for at medlemmene våre nå får den juridiske oppfølgingen de har behov for, uttaler representanter for fagforeningene i Braathens.

-Ledelsen i Braathens tvinger oss med dette til å gå rettens vei for å sikre de ansattes rettigheter. Vi ser ingen  annen utvei enn å varsle arbeidsrettssaker på vegne av de medlemmene som erklæres overtallige.

-Dersom det nå kommer oppsigelser på bordet, vil vi kreve at de ansatte får stå i stillingene  inntil deres sak er avgjort i rettssystemet.

Fagforeningene sier de også vil følge opp Braathens-ansatte som får tilbud om jobb i SGS (SAS Ground Services) for også å ivareta deres rettigheter i forhold til prinsippet om virksomhetsoverdragelse.

Gardermoen 27. mai 2002

Kontaktpersoner:
· Peggy Hessen Følsvik, leder av Braathens Funksjonærklubb, mobil: 48075807
· Lisbeth Eliasson, leder Braathens Kabinforening, mobil: 90954709
· Stein Kristiansen, nestleder HK, mobil: 91359325
· Vidar Bakke, leder for Norsk Flyarbeiderklubb (Fellesforbundet), mobil: 48179271