Tariffkravene fra Handel og Kontor overlevert

I dag (19/3) klokka 12.00 møtte Handel og Kontor (HK) Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) for å overlevere tariffkravene for årets lønnsoppgjør.
HK-NYTT: OSEAN MELLOM PARTENE

19. mars 2002

HSH er det største tariffområdet for Handel og Kontor hvor mer enn 12.000 av de yrkesaktive medlemmene jobber. Området dekker i hovedsak privat varehandel, men også en rekke andre yrkesgrupper som eksempelvis reiseliv, kontor, advokatvirksomheter, selgere, forlag, og ledergrupper er omfattet av avtaleområdet.

Viktige saker under forhandlingene med HSH er avtalebaserte pensjonsordninger, bestemmelser knyttet til arbeidsforholdet post og butikk og krav om ubekvemstillegg for arbeid etter klokken 21.00 hverdager. I tillegg er det lagt inn krav om en forsøksordning med lokale tvisteløsningsmekanismer i avtaleperioden.

Selve forhandlingene med HSH vil starte 2. april og de økonomiske kravene vil bli fremmet da. I tillegg til Landsoverenskomsten er det planlagt revisjon for 13 andre bransjevise overenskomster med HSH i perioden fram til 5. april.