Til alle Braathens-ansatte i Norge

04. juni 2002

Styret i Trondheim Grafiske Fagforening hadde i styremøtet av den 14.mai 2002 ønske om å gi de Braathen ansatte en støtteerklæring.Trondheim Grafiske Fagforening ønsker å støtte alle de Braathens ansatte i deres kamp for en rettferdig behandling i en slik vanskelig stund.Vi håper dere ikke vil gi dere uten "kamp", og dere skal vite at det er mange som støtter dere.
Vi oppfordrer andre Grafiske Foreninger om å gjøre det samme.
 
Med vennlig hilsen
TRONDHEIM GRAFISKE FAGFORENING
VED STYRET.

ERLING WEYDAHL
FUNG. LEDER