Uravstemningsresultater

Uravstemningsresultater for HKs avtaleområder følger under. Siden ajourføres fortløpende.

23. mai 2002

Butikkoverenskomsten NHO/HKDeltakelse i %JA-%NEI-%Samlet resultat56,8497,941,83
Medieoverenskomsten NHO/MBL- HKDeltakelse i %JA-%NEI-%Samlet resultat70,6994,954,46Landsoverenskomsten LA - HKDeltakelse i %JA-%NEI-%Samlet resultat60,088,8911,11Vinmonopoloverenskomsten NAVO - HKDeltakelse i %(Blank/Forkastet: 7,3%)JA-%NEI-%Samlet resultat55,8484,428,28Bensinstasjonsoverenskomsten BBF/ NHO      - HKDeltakelse i %JA-%NEI-%Samlet resultat49,0774,5220,15

Hydro PIL / NHO      - HK Deltakelse i % JA-% NEI-% Samlet resultat 51,53 92,86 7,14
Standardoverenskomsten HK/NHO       Del-takelse i % JA-% NEI-% Samlet resultat 71,46 78,77 20,26
Landsoverenskomsten HK/HSH med bransjeavtaler Deltakelse i % JA-% NEI-%
Samlet resultat 61,64 93,33 5,51
Landsoverenskomsten HK/SamFo Deltakelse i % JA-% NEI-%
Samlet resultat 58,93 78,43 20,56
Lederoverenskomsten HK/SamFo Deltakelse i % JA-% NEI-%
Samlet resultat 23,69 77,17 19,69