Utsatt mekling med Mediebedriftenes Landsforening

Meklingen mellom Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Handel og Kontor er utsatt.

29. mai 2002

Meklingen var opprinnelig planlagt gjennomført den 31. mai. Hovedgrunnen til at man nå velger en utsettelse er det omfattende streikeuttak Norsk Journalistlag (NJ) har gjort ved en eventuell konflikt innenfor sitt område. Skjer det, kan store deler av vår medlemsmasse være permittert og det vil være lite hensiktsmessig å gjennomføre en mekling for HK under slike omstendigheter.

Bakgrunn for andre avtaleområder

Som kjent gjennomføres det mekling mellom NJ og MBL for Journalistavtalen mandag 27. mai. Streik for de aller fleste NJ-medlemmene innen pressen vil kunne være igangsatt fra og med tirsdag 28. mai klokka 24.00 Imidlertid forteller tradisjonen oss at det kan bli forhandlet på overtid for dette området. En streik kan altså komme seinere. Norsk Grafisk Forbund har mekling lørdag 1. juni og har også et bredt streikeuttak.

Ny avtalt meklingsdato mellom Handel og Kontor og MBL er

mandag 10. juni med frist for enighet til klokken 24.00.

Bakgrunn for Handel og Kontor

HKs forhandlinger med MBL ble brutt den etter to dagers forhandlinger den 7. og 8. mai. HK møtte liten forhandlingsvilje hos motparten. Og arbeidsgiverorganisasjonen ville ikke imøtekomme kravet om en kompensasjon for ferieordningen som ble gjennomført i år 2000. Den gangen ble som kjent femte ferieuke innført som en generell LO-ordning for alle ansatte, samtidig som avtaleområdet med MBL hadde denne ordningen fra før.

MBL var heller ikke villige til å diskutere lokale tvistemekanismer i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. De stilte som forutsetning for å diskutere krav i forbindelse med skiftordninger, at Handel og Kontor trakk sine krav om feriedager og lokale tvistemekanismer.

Kravet om kompensasjon for bruk av egen bil under tjeneste ble avvist.