Uttalelse fra Stavanger Grafiske Fagforening

05. juni 2002

Stavanger 030602

Støtteerklæring til Braathens-ansatte
Stavanger Grafiske Fagforening støtter de ansatte i Braathens i deres kamp mot arbeidsgiveren. Vi er meget tilfredse med LO-juristenes utredning, som sier at dersom oppsigelser kun foretas i Braathens, så vil dette bryte med viktige prinsipper i Arbeidsmiljøloven.

Starter man nå å uthule ansattes rettigheter og plikter for egen vinning, slik vi oppfatter at SAS-ansatte gjør, vil dette kunne gi aksept for at det kan være slik. Dette vil i det lange løp føre til svekket stillingsvern og ytterligere svekket solidaritet. Noe vi ansatte skal vokte oss vel for å bidra til.

Smitteeffekten og langtidsvirkninger av slike holdninger skal man ikke undervurdere.

SAS-ledelsen har ført hele Norge bak lyset med sine garantier om billigere flybilletter og samordninger av eventuelle nedskjæringer i begge selskapene. Så langt har alle unntatt de SAS-ansatte tapt på deres oppkjøp av Braathens. Et oppkjøp som er gjort for å sikre monopol i det norske markedet.
Det er ikke for sent å snu, og vi ber ledelsen i selskapene om å revurdere sine standpunkter i en sak som begge de involverte selskapene taper anseelse i.

STÅ PÅ, DETTE ER EN KAMP DERE KJEMPER FOR ALLE ARBEIDSTAKERE I NORGE!

Hilsen kamerater i
Stavanger Grafiske Fagforening