Uttalelse i forbindelse med oppsigelsene av Braathen ansatte.

04. juni 2002

På vårt styremøte i kveld 3.06.02 vedtok styret i LO i Kristiansand & Omegn å gi vår fulle støtte til protestene mot ensidig oppsigelse av Braathen ansatte.

Vi mener at det ikke er snakk om en konkurs, men er fusjon. Derfor må ansiennitetsprinsippet følges, og de SAS ansatte og Braathen ansatte må likestilles.

Helge Martin Titland(s)
leder

LO I KRISTIANSAND & OMEGN
Dronningensgt. 34, 4610 Kristiansand
Tlf. 380 24746 / lo.i.krs@c2i.net
Fax nr. 38 02 99 01