Uverdig prosess mot Braathen-ansatte

Møre og Romsdal Arbeiderparti oppfatter SAS-ledelsens håndtering av nedbemanning i de to selskapene som et angrep på den respekt ovenfor arbeidstakere som gjennom lov og avtaleverk er bygd opp gjennom 100 år. Vi forutsetter at ansatte i Braathens og SAS blir likt behandlet i den prosess som er i gang etter virksomhetsoverdragelsen.

22. mai 2002

Arbeidstakere i alle private og offentlige virksomheter bør merke seg at det er slik ”fleksibilitet” den sittende regjering ser på som framskritt.

Det vises for øvrig til stortingsrepresentant Asmund Kristoffersens reaksjoner på den prosess SAS-ledelsen nå driver for å kvitte seg med ansatte i Braathen.

(Fra DnAs nettsider.)