-Vår fulle sympati

23. mai 2002

Vi i Nopef avd. 49, Stolt Offshore, ønsker med dette å gi vår støtte til den kampen dere fører om dagen.
Dere har vår fulle sympati, og vi håper denne situasjonen ordner seg i minnelighet!
Stå på!

MVH
For Nopef avd 49

Leif Lindstrøm
Styremedlem