- Vi må stå i stillingene

-Hvis de ansatte i Braathens får oppsigelsene etter styremøtet den 24. mai må de være på jobb og ikke i streik. Bare slik kan vi aller best ivareta deres rettigheter. Det er derfor Handel og Kontor tar pause i meglinga, sier forbundsleder Sture Arntzen.

16. mai 2002

Forhandlingsutvalget i Handel og Kontor har besluttet å be om en pause i meklingen med Flyselskapenes Landsforening. Det betyr at det i første omgang ikke blir noen streik i luftfarten.

-Kan spenne bein
-Går vi til streik risikerer vi å ende opp i en situasjon hvor ledelsen i selskapet fatter vedtak om outsourcing midt under streiken. Da kan de gjennomføre vedtaket mens de ansatte står på gata i streik og de spenner samtidig bein under hele konflikten, sier forbundsleder Sture Arntzen i en kommentar.

-Vi har sett at SAS-ledelsen frakter inn nytt utstyr i blant annet Bergen og Ålesund. De gjør seg klar til å iverksette vedtaket nå før det er fattet. Det er derfor viktigere enn noen gang å være på jobb og ingen andre steder, sier Hessen Følsvik.

Målet må ligge klart
Forbundsleder Sture Arntzen er klar over at streikeviljen er på topp blant de ansatte i Braathens, og at det å utsette meglinga og dermed muligheten for å streike kan vekke mismot blant medlemmene. Men han minner om målet:

-Streikeviljen er stor i en kamp for jobbene. Derfor må målet om å beholde jobbene komme aller først og stå øverst. Når streik hindrer muligheten for å beholde jobbene, må streik utsettes. Arntzen minner om retten til å stå i stilling mens en oppsigelsessak løper, og at blant annet denne retten er usikker for en som er tatt ut i streik.

-Er BFK i streik når oppsigelsene kommer kan vi risikere at streiken renner ut i sanda på grunn av mismot, fortvilelse og usikker jus. Dette vil ingen tjene på, konkluderer han.

Politisk påvirkning
Arntzen kan fortelle at det nå settes i gang et enormt løp for blant annet politisk påvirkning og i tillegg mobilisering i andre fagforbund. Politisk streik er et av virkemidlene som vurderes.

–Politisk streik kan blant annet gjennomføres i samarbeid med andre arbeidstakerorganisasjoner og kan dermed være enda mer kraftfulle enn en streik på grunn av uenighet om tariffavtalen, minner Arntzen om.

BFK har så langt mottatt en rekke støtteerklæringer og Arntzen minner om at de ansatte har en enorm støtte i opinionen. Han tror ikke støtten vil synke hvis styret i Braathens nå kjører løpet fult ut og fatter vedtak som legger nærmere tusen oppsigelser på bordet helt på tvers av de spillereglene som normalt gjelder.

-Allerede nå har stortingspolitikere vært ute og gjort det klart at hvis loven åpner for denne typen outsourcing så må loven endres. Også LO vil legge press på den moralske siden i dette spørsmålet, og trolig må ledelsen i Braathens betenke seg kraftig om de virkelig ønsker et skred av rettssaker rullende i årevis.

Arbeidsgiverne styrte mot konflikt
Arntzen minner avslutningsvis om at meklinga så langt har vært preget av at arbeidsgiverne snarere enn de ansatte styrte mot konflikt og streik. –Kan være ønsket arbeidsgiverne å gjøre dette enklest mulig for seg selv. Men vi er mer taktiske enn som så, sier han. Nå får de tenke seg om en gang til.

Kontaktpersoner for media:

  • Informasjonssekretær Ove Magnus Halkjær, telefon 23061214 / 90854418
  • Forbundsleder Sture Arntzen, telefon 23061217 / 91142264