-Vi støtter dere

24. mai 2002

Norsk Tjenestemannslag, Landsforening14, Lufthavnene (NTL-14) vil få uttrykke sin støtte til dere i kampen for arbeidsplassene, og ikke minst kampen for lover og avtaler og deres anvendelse. Virksomhetsoverdragelse er noe enhver kan komme utfor i disse tider og derfor er deres kamp viktig for alle.

Stå på, vi støtter dere.

Hilsen
Jostein Kleven, leder NTL-14