Vi støtter dere!

18. juni 2002

LO Hadeland har med bekymring fulgt med på den vanskelige situasjonen som de ansatte i Braathens har kommet opp i etter at SAS-ledelsen helt åpenlyst har vist forakt for lover og regler som fagbevegelsen har forhandlet fram gjennom lang tid. Arbeidsgivere skal ikke så lett kunne bryte så vel arbeidsmiljøloven som Hovedavtalens bestemmelser, slik SAS-ledelsen har vist i disse dagene.

Vi støtter de ansatte i Braathens sammen i deres kamp og forsvaret for et sterkt lovverk. Vi krever sammen med dem at alle ansatte i SAS/Braathens skal behandles likeverdig, da de alle jobber i samme bedrift. Dette er et viktig prinsipp hvor bedrifter slår seg sammen eller blir kjøpt opp. Nettopp derfor er denne kampen like viktig for alle arbeidstakere i Norge.

Vi håper og tror fast på at denne kampen vil føre til en rettferdig seier for arbeidstakerne!

Med vennlig hilsen
For styret i LO Hadeland

Ingrid Woldengen (leder)

Erling Hesjadalen (ref.)