Vil ha boikott av Israel

Handel og Kontor i Norge går inn for boikott av Israel. Det ble vedtatt på forbundsstyremøtet 25. april. Du kan lese hele uttalelsen her.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uttalelse fra Handel og Kontor i Norge (HK):
Boikott Israelske varer!

Handel og Kontor i Norge konstaterer at den israelske okkupasjonen av palestinsk land er kommet over i en ny fase. Israel er inne på palestinsk territorium og farer hårdhendt fram med sitt krigsmaskineri. Sivile palestinere skytes ned, med den begrunnelse at de er terrorister. Voldsspiralen øker faren for hat og terrorisme.

HK krever at Israel øyeblikkelig stanser enhver krigshandling. Vi krever at Israel trekker seg tilbake til de internasjonalt godkjente grensene, og vi mener at Israel i kraft av å være en militært overlegen okkupasjonsmakt bærer et særlig ansvar for å bringe fredsprosessen tilbake på sporet.

Det blir ingen fred i Midtøsten uten at partene gjenopptar forhandlingene med sikte på en egen palestinsk stat og en israelsk stat innenfor trygge grenser. For å få partene til forhandlingsbordet er det nødvendig med et økt internasjonalt press med forankring i FNs Sikkerhetsråd.

HK mener Norge må jobbe for internasjonal tilstedeværelse og selv utnevne diplomater, da disse kan være vitner til det som skjer og dermed begrense Israels ugjerninger. HK vil også påpeke det særlige ansvar Norge som arkitekt for Oslo-avtalen har påtatt seg for å bidra til en fredsløsning.

Inntil Israel har stanset enhver krigshandling og trukket seg tilbake til de internasjonalt godkjente grensene oppfordrer Handel og Kontor i Norge til at alle tariffbundne bedrifter, medlemmer og sympatisører boikotter alle israelske varer. Vi ber også norske myndigheter om å arbeide for en internasjonal FN-støttet boikott av Israel.

Forbundsstyret i Handel og Kontor uttrykker sin solidaritet med palestinerne og fordømmer Israels terror og brudd på internasjonale vedtak og avtaler.