Vil ta kontakt med Braathens

Fra forbundets side vil det bli tatt kontakt med ledelsen i Braathens for på forhånd å få avklart hvordan de mener en gitt konfliktsituasjon skal håndteres, heter det i dette brevet til alle medlemmer i BFK.

08. mai 2002

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VEDRØRENDE SAS PERSONALKLUBBS ”TILBUD” OM STREIKEBRYTERI

Som dere er kjent med ble det den 30. april brudd i lønnsforhandlingene med Flyselskapenes Landsforening i forhandlingene for ansatte i selskapene Braathens, SAS, Widerøe, Servisair, Tyrholm & Farstad og Sandefjord Lufthavn. Det ble varslet brudd til meklingsmannen og fristen for å oppnå enighet er torsdag 16. mai klokka 24.00.

I går, tirsdag 7. mai gikk leder av SAS' personalklubb Asbjørn Wikestad ut og rettet via TV2 et ”tilbud” til ledelsen av Braathens om at de i en gitt konfliktsituasjon så seg villige til å utføre jobbene til de streikende.

Dette ”tilbudet” fra Asbjørn Wikestad er nå løftet opp på forbundsnivå. Saken er også drøftet med LOs ledelse og med YS og PRIFO. Det er bred enighet over alt om at dette vil være å anse som aktivt og organisert streikebryteri som bryter med gjeldende rettspraksis og prinsipper. Slikt streikebryteri vil fra fagbevegelsens side aldri bli akseptert – under noen omstendigheter.

Fra forbundets side vil det bli tatt kontakt med ledelsen i Braathens for på forhånd å få avklart hvordan de mener en gitt konfliktsituasjon skal håndteres. Fra vår side er vi svært overbevist om at Braathens på sikt vil være tjent med klare spilleregler hvor streikebryteri ikke forekommer. 

Det forutsettes fra vår side at ledelsen i SAS som har styringsretten over sine ansatte, jobber etter de samme spilleregler.
 

Samtidig vil vi benytte anledningen til å presisere overfor alle medlemmer hvor viktig det er i denne vanskelige situasjonen å ikke gjøre noe uoverveid. Veien framover går gjennom å jobbe gjennomtenkt og grundig både gjennom klubbstyret i BFK og Handel og Kontor.

Med vennlig hilsen
HANDEL OG KONTOR I NORGE

_______________________
Sture Arntzen
forbundsleder 

_______________________

Ove Magnus Halkjær
Informasjonssekretær