YTF-støtte til fagforeningene i braathens

19. mai 2002

Yrkestrafikkforbundet (YTF) som er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og organiserer ca 9000 ansatte innen transportbransjen, vil på det sterkeste ta avstand fra den måten SAS ledelsen signaliserer at de vil løse personalsituasjonen ved overtagelse av Braathens.

YTF forutsetter at inngåtte avtaler og lover i arbeidslivet overholdes, at likestilling og hensyn til ansiennitet for de berørte ansatte, i begge selskaper blir ivaretatt.

Like viktig er det moralske og etiske i en slik situasjon, spesielt når vi vet hvilke lovnader og utsagn som SAS ledelsen kom med i de innledende faser av denne overdragelsen.

Med tanke på den presidens denne sak kan sette for et fremtidig perspektiv, og som utmerket godt kan berøre ansatte innen vår og andres bransjer, finner vi i YTF det uakseptabelt å akseptere en fremgangsmåte slik den er skissert fra SAS ledelsens side.

Vi vil med denne uttalelse fullt ut støtte fagforeningene, og de ansatte i Braathens kamp, for å nå frem med sitt syn angående likeverdig behandling av de ansatte i begge selskapene.

Hellek Eggerud
Forbundsleder

Leif Jørgen Ulvatne
Distriktsleder