2003

Last ned boka

”En historie om fartstid, løftebrudd, dolking og tapte jobber,” er undertittelen på ”hvitboka” Overtatt og bedratt. Historien om da SAS overtok Braathens presenteres på LO-huset på Gardermoen i dag torsdag 6. februar klokka 11.00.

Stopp utflaggingen av Snøhvitoppdraget!

Situasjonen i norsk industri er velkjent og omdiskutert. Fra fagbevegelsens side har den høye kronekursen og det høye rentenivået blitt pekt på som vesentlige årsaker til at arbeidsledig-heten øker, og det er et sterkt krav om at Regjering og Storting viser handlekraft i forhold til det å ha en aktiv industripolitikk.

”Internett i klubbarbeidet”

Handel og Kontor arrangerer for første gang kurset ”Internett i klubbarbeidet” 28. - 30. mars. Kurset tar for seg hvordan du og klubben din kan nyttiggjøre pc og internett som verktøy i klubbarbeidet.

En aktiv næringspolitikk

Bransjerådet HK Industri ser med dyp bekymring og stor uro på den stagnasjon og tendenser til nedbygging og utflagging av tradisjonell industri vi er vitne til.

Rettferd - samhold - solidaritet

Ungdomsrådet i Handel og Kontor og Ungdomsutvalget i NTL inviterer all fagorganisert ungdom til et miniseminar søndag 9. mars, på Folkets Hus i Trondheim.

Støtter den politiske streiken 28. februar

Handel og Kontor i Norge støtter initiativet til politisk streik 28. februar fra kl. 11.00 – 14.00 og stiller seg sterkt kritisk til regjeringens passive industripolitikk.

Spesielt vekt på lavlønte

Spillerommene er små og hensynet til den økende arbeidsledigheten vil virke dempende på årets lønnskrav. LO vil likevel legge spesielt vekt på de lavlønte under årets mellomoppgjør. I dag vedtok LOs representantskap sin uttalelse foran tariffoppgjøret.

Rettssak i tre uker fra 26. august

Asker og Bærum tingrett har berammet rettssaken mot SAS etter nedleggelsens av bakketjenestene i Braathens til tre uker fra 26. august.

5 minutters arbeidsstans mot krig i Irak

Styret i Euro-LO gjorde fredag 7. mars vedtak hvor de bekrefter fagbevegelsens motstand mot krigen, og krever at alt som er mulig må gjøres for å avvæpne Irak uten å gå til krig. For å understreke dette, oppfordret Euro-LO til arbeidsnedleggelse i hele Europa den 14. mars kl 1200.

Garantilønnsordningen med HSH

Det ble 10. mars ført forhandlinger med HSH vedrørende garantilønnsordningen. En økning på kroner 3,- til 3,25 per time er resultatet.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?