2003

Debatthefte lønnsoppgjøret 2004

Debattheftet i forkant av lønnsoppgjøret våren 2004 sendes i disse dager ut til alle HKs klubber. Du kan også hente ned debatthefte og spørreskjema her.

Brudd i HSH-meklingen

LO brøt i dag fredag 24. april meklingen i mellomoppgjøret med HSH (Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon). Det er dermed varslet streik for ca 3000 LO-medlemmer fra arbeidstidens begynnelse onsdag 30. april. Vel 1600 av disse er medlem av HK.

Mekling på overtid i HSH-oppgjøret

Det er meklingsinnspurt for HSH-oppgjøret, og det mekles nå på overtid. Oppnås det ikke enighet blir det streik for ca 3000 LO-organiserte. (Ajourført klokken 01:18.)

Enighet i HSH-oppgjøret

Det ble ingen streik i HSH-sektoren. I dag tidlig klokken 04.30 ble det enighet i meklingen mellom LO/HSH etter fire dagers mekling. Overenskomstens minstelønnssatser 1 – 5 og ungdomssatsen heves med 1,25 kroner i timen. Dette tilsvarer kroner 203,- per måned.

Enighet i SamFo-oppgjøret

Mandag kveld 5. mai ble det enighet i mellomoppgjøret mellom LO/SamFo. Overenskomstens minstelønnssatser 1 – 5 og ungdomssatsen heves med 1,25 kroner i timen, tilsvarende kroner 203,- per måned.

Invitasjon til faglig konferanse

LO Service inviterer til dagskonferanse om omstillinger i arbeidslivet med særlig vekt på spørsmål som angår virksomhetsoverdragelse. Konferansen finner sted onsdag, 11. juni 2003 i Folkets Hus, Auditoriet fra kl. 10.00 – 16.00.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?