2003

Mellomoppgjøret AAF/HK

Tirsdag 19. august ble det avholdt møte i tvistnemnda opprettet i henhold til Hovedavtalen mellom HK/AAF. Til behandling forelå interessetvist ved revisjon av Landsoverenskomstens 2. avtaleår. Bakgrunnen for møtet var at partene ikke å kom til enighet under forhandlingene som ble holdt 6. juni.

Vitneliste og kjøreplan

Under følger kjøreplan for vitner, innledninger, prosedyrer m.m. Vi gjør oppmerksom på at denne listen er høyst foreløpig og forbeholden. Det kan altså hurtig og uten forvarsel forekomme ommøbleringer. Oppdatert mandag 8. september.

Til slutt i innledningsforedraget 27. august la LO's og Prifos prosessfullmektiger ned følgende påstand:

EUs frie arbeidsmarked

Under følger uttalelse fra HKs representantskap søndag 31. august 2003.

Fant mange og alvorlige feil i SAS-oversikt

Mandag vitnet Arne Foss, tidligere tillitsvalgt og leder i Braathens flyarbeiderklubb, for Asker og Bærum tingrett. Han har nedlagt et omfattende arbeid med å kartlegge alt materiell som forelå i Braathens ground handling før overføringen til SAS SGS og fastslo i sin vitneforklaring at SAS sin liste er full av feil.

Kurs i Omstilling

Handel og Kontor arrangerer kurs i omstilling i perioden 6. oktober - 9. oktober.

Showtime for retten

Mandag starter rettssaken mot Showtime i Tønsberg tingrett. HKs påstand er at nedleggelsen av storkiosken og oppsigelsene av de ni ansatte i Tønsberg er usaklige. LO-advokat Elisabeth Grannes vil føre saken.

Samleside Showtime

Under har vi samlet saker som er lagt ut på våre nettsider relatert til Showtime-saken.

Rettsforlik i Showtime

Det ble rettsforlik i Showtime-saken i Tønsberg. Alle de 9 ansatte får av sin tidligere arbeidsgiver erstatning for tort og svie. I tillegg kommer betaling for tapt arbeidsfortjeneste i to måneder.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?