2003

Konferanse om IA-avtalen

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom partene i arbeidslivet og myndighetene i 2001. Målsettingen er i fellesskap å redusere sykefraværet, legge til rette for økt funksjonsevne i arbeidslivet og øke den reelle pensjoneringsalderen.

Dom i løpet av tre uker

Mandag ble foreløpig siste punktum satt for SAS/Braathens-saken i Asker og Bærum tingrett. Nå gjenstår det å se om dommerne mener SAS sin handlemåte i denne saken har vært innenfor gjeldende regelverk, sier Peggy Hessen Følsvik i Braathens Funksjonærklubb.

LO- og YS-forbund utreder sammenslåing

Fem LO-forbund og ett YS-forbund er enige om å utrede mulighetene for å slå seg sammen til et storforbund for arbeidstakere innen samferdsel og service. Dette er Handel og Kontor i Norge, Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet, Norsk Jernbaneforbund, Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet. Sistnevnte er medlem av YS.

HKs egen nettbutikk

Nå kan du bestille HKs ulike effekter direkte på nettet. I samarbeid med AS Pelion har HK lansert en egen nettbutikk hvor effekter som ryggsekker, penner, kopper og lignende selges.

SAS-Braathens rettssaken

Dommen i SAS/Braathens-rettssaken vil trolig ikke foreligge før i slutten av uke 42.

-Et angrep på de mest utsatte

Bondevik II -regjeringens angrep på stillingsvernet er et angrep på de mest utsatte i arbeidslivet. Nok en gang viser Bondevik II -regjeringen gjennom aktiv politikk at de skyver det inntektspolitiske samarbeidet til side.

Er arbeidslivet blitt mer ekskluderende - enn inkluderende?

20 000 færre funksjonshemmede i jobb. Langtidsfraværet i Oslo har økt med 36 prosent. Arbeidsgivere sier de er positive til seniorer, men ansetter likevel unge. Er målene i avtalen om inkluderende arbeidsliv uoppnåelige i trange økonomiske tider?

Midler til utdanning og kompetanse

Inntil 12 millioner kroner skal fordeles mellom små og mellomstore bedrifter (SMB) som står foran omstilling og endrede rammevilkår. Midlene skal brukes til etter- og videreutdanningstiltak for de ansatte.

Møter for fagbevegelsen

 

 Globaliseringskonferansen arrangeres i år for fjerde gang i Oslo Kongressenter/Folkets Hus. Årets Globaliseringskonferanse har satset sterkere enn før på tema i tilknytning til fagbevegelse og arbeidsliv.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?