2003

Angrepet på AFP må stanses

Handel og Kontor i Norge tar kraftig avstand fra regjeringens forslag om å avkorte AFP-pensjonen krone for krone mot tilleggsytelser fra bedriftene. Forslaget er et angrep på en tariffestet ordning fagbevegelsen har betalt gjennom flere lønnsoppgjør.

75 000 i streik i dagligvaresektoren

 

Nesten 75 000 ansatte i dagligvarebransjen i USA er i streik. Ansikt mot ansikt står basis rettigheter i arbeidslivet mot dagligvarebransjens grådighet og om kamp om å kutte prisene. Bakgrunnen er en rå konkurranse kjedene i mellom.

Likestilling inn i årsberetningen

Fra og med regnskapsåret 2003 skal alle offentlige og private virksomheter redegjøre for likestilling i årsberetningen. På bakgrunn av likestillingslovens forarbeider har Likestillingsombudet klargjort hvilke krav som skal stilles til virksomhetenes redegjørelse.

For evig og alltid i støpeskjeen

Mens nær 90.000 butikkansatte i USA streiker for en anstendig helseforsikring, er den norske presses fokus rettet mot prisen på eksempelvis en pakke pølse på Lidl. Den norske dagligvarehandelen kommer visst aldri ut av støpeskjeen.

Søndagsåpne butikker

Etter at åpningstidsloven ble opphevet åpner loven for søndagsåpne butikker de tre siste søndagene før jul mellom klokken 14.00 20.00. Men noen blankfullmakt til å pålegge overtidsarbeid er det ikke.

HK Samferdsel stiftet.

HK Samferdsel er stiftet. Bransjerådet er et resultat av at det tidligere bransjerådet for "Luftfart, reiseliv og samferdsel" er blitt delt i to.

Støtteerklæring

Handel og Kontor i Norge (HK) vil med dette uttrykke sin fulle støtte til de 90 000 streikende arbeiderne i USAs dagligvarehandel.

Intensjonsavtale om nytt storforbund

Seks forbundsledere underskriver torsdag 18. desember 2003 intensjonsavtale om å utrede dannelse av et nytt forbund innen service, samferdsel og kommunikasjonssektoren. Det nye forbundet skal etter planen etableres 1.januar 2006 og vil få mer enn 130.000 medlemmer.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?