5 minutters arbeidsstans mot krig i Irak

Styret i Euro-LO gjorde fredag 7. mars vedtak hvor de bekrefter fagbevegelsens motstand mot krigen, og krever at alt som er mulig må gjøres for å avvæpne Irak uten å gå til krig. For å understreke dette, oppfordret Euro-LO til arbeidsnedleggelse i hele Europa den 14. mars kl 1200.

10. mars 2003

LO støtter dette vedtaket og Handel og Kontor i Norge oppfordrer alle sine medlemmer, tillitsvalgte, klubber og avdelinger til å følge opp Euro-LOs oppfordring om å markere motstand mot krig i Irak.

Dette ved å legge ned arbeidet i 5 minutter på fredag 14. mars fra kl 1200.

HK ber sine foreninger/avdelinger/klubber om å markere dette rundt omkring på arbeidsplassene slik de praktisk finner det mulig.

LO vil formelt varsle NHO, KS, Staten, NAVO og HSH.

Handel og Kontor i Norge vil varsle øvrige tariffmotparter.

Oslo, mandag, 10. mars 2003
HANDEL OG KONTOR I NORGE