Årsmøter i regionene

Handel og Kontors ulike regioner avholder sine årsmøter i de nærmeste månedene. Her følger en oversikt over tid og sted på de som så langt har fastsatt årsmøtedato.

30. januar 2003

Handel og Kontor region Agder og Rogaland
Avholder sitt årsmøte fredag 14. februar på Folkets Hus i Stavanger. Møtet starter klokken 12.00 og de beregner å være ferdig til klokken 17.00. Forbundets 1. nestleder Karin Torp vil delta, og innlede til debatt om den aktuelle faglige politiske situasjonen.

Handel og Kontor region Vest
Avholder årsmøtet i Bergen, Rica Travel Hotel, Christies gt. 5 - 7, lørdag 22. mars kl. 09.00, og dette beregnes avsluttet til ca. klokken 15.00. 2. Nestleder Stein Kristiansen fra den politiske ledelsen i forbundet vil etter planen delta.

Handel og Kontor region Midt-Norge
Avholder sitt årsmøte på Rica Hell Hotel, Stjørdal 4.-5. april (fredag kl. 11 - lørdag kl 13). Som tema har regionen fått Bjørg Åse Sørensen fra AFI (Arbeidsforskningsinstituttet) til å holde et innlegg omkring arbeidstid og helse. Det vil også bli satt av tid til spørsmål og debatt rundt dette. Hun holder sitt innlegg fra lørdag morgen. Hvem som deltar fra den politiske ledelsen i forbundet er ikke fastsatt.

Handel og Kontor region Øst
Avholder sitt årsmøte torsdag 24. april på Hotel Mastemyr utenfor Oslo. Møtet starter klokken 18.00. Det er ikke klart hvem som deltar fra den politiske ledelsen her.

Handel og Kontor region Indre Østland
Avholder sitt årsmøte på Quality Hafjell Hotel, Øyer den 26.-27.april. Regionen fyller 10 år noe som vil bli markert under årsmøtet. Forbundsleder Sture Arntzen vil delta. Regionen planlegger et aktuelt faglig tema under årsmøtet. 

Som delegater med stemmerett til årsmøtene velges representanter fra avdelingene.

Vi kommer nærmere tilbake med de øvrige regionene når tid og sted er fastsatt.