Dom onsdag førstkommende

Klokka 09.00 onsdag 15. oktober 2003 vil det bli domsavsigelse SAS/Braathens-saken i Asker og Bærum tingrett. Domsavsigelsen vil skje i åpen rett.

14. oktober 2003

Asker og Bærum tingrett opplyser fra sin side at det vil bli mulig å få kopi av dommen direkte etter domsavsigelsen, enten ved personlig fremmøte, tilsendt per post samme dag eller elektronisk. Dette forutsetter at retten har din post/ e-postadresse. Tingretten kontaktes på adresse som nevnt under.

Representanter fra Handel og Kontor i Norge (LO), Fellesforbundet (LO) og PRIFO (YS) vil være til stede onsdag for å kommentere domsavsigelsen.

Asker og Bærum tingrett kontaktes på:
Malskriverveien 2
1337 SANDVIKA
Telefon 67576500

Spørsmål kan rettes til:
* Innformasjonssekretær i Handel og Kontor, Ove Magnus Halkjær telefon 23061214 / 90854418
* Informasjonskonsulent i PRIFO, Liv-Hilde Hansen, telefon 21013841 / 95270714