EUs frie arbeidsmarked

Under følger uttalelse fra HKs representantskap søndag 31. august 2003.

01. september 2003

Fra 1. mai 2004 utvides EUs frie arbeidsmarked med 10 land som har høy arbeidsledighet.

Det er kjent at EU legger vekt på å utvikle mobiliteten i arbeidsmarkedet på tvers av de gamle landegrensene. Dette gjøres blant annet gjennom bruk av lavere lønn og svekket oppsigelsesvern for å øke fleksibiliteten for arbeidsgiver.

Fagbevegelsen må være oppmerksom på faren for sosial dumping – og forberede mottiltak.

Handel og Kontor mener det er nødvendig at Norge innfører overgangsordninger hvor nasjonale lover og avtaler i arbeidslivet gjelder.

Sentralt i overgangsperioden må være tarifflønn og arbeidskontrakt før de kommer til landet. Fagbevegelse og arbeidstilsyn må ha krav på innsyn i blant annet arbeidsavtalen og lønns- og arbeidsforhold.

Det må være sanksjonsmuligheter der dette ikke fungerer.