-En kynisk arbeidsgiver

Showtime har besluttet å legge ned virksomheten i Tønsberg. Dermed skyver de ungdommene som jobber ved bedriften ut i arbeidsledighet framfor å inngå tariffavtale med ordnede lønns- og arbeidsvilkår. –Ren kynisme, sier leder av Handel og Kontor i Norge, Sture Arntzen.

17. januar 2003

I går torsdag 17. januar ble det holdt annen gangs mekling for de ansatte ved Showtime i Tønsberg. 10 av de 12 ansatte – et overveldende flertall – har organisert seg i Handel og Kontor og ønsker seg ordnede lønns- og arbeidsvilkår med tariffavtale lagt i bunn.

Men allerede samme dag, bare timer etter at meklingen ble avholdt uten resultat, kalte arbeidsgiveren inn til allmøte. Der leverte han ut oppsigelser til samtlige ansatte med beskjed om at bedriften legger ned.

-Kynisk arbeidsgiver
-Dette viser at vi har med en iskald og kynisk arbeidsgiver å gjøre som ikke tenker på sine ansatte men kun sin egen lommebok. Det eneste disse ungdommene har bedt om er å få jobbe etter normale norske lønns- og arbeidsbetingelser, og å få disse nedfelt i en egen tariffavtale. Hvorfor dette er vanskelig å føye seg etter for en arbeidsgiver kan vi bare spekulere i. Men noen gode grunner finner jeg ikke, sier han.

Arntzen presiserer også at dette ikke er en liten bedrift med dårlig råd, men tvert om en stor kjede: -Dette er ikke ”kjøpmann Olsen på hjørnet” men en landsdekkende kjede. De kan selv fortelle på sine nettsider at de er landets største leverandør av hjemmeunderholdning. De utgjør 30 forretninger og er i tillegg involvert i 400-500 samarbeidende forretninger. At de velger å legge ned nå framfor å gi ungdommer skikkelige arbeidsbetingelser viser at de profiterer på billig ung arbeidskraft og at det ligger en planlagt strategi bak dette.

Forfølges
-Oppsigelsene skal forfølges og vil bli vurdert på topplan i LOs juridiske avdeling, forteller 1. nestleder i HK Karin Torp. Hun legger til at HK vil slå ring om de ansatte på Showtime for å sikre en grundig og god oppfølging av både hva som har skjedd og hvordan man skal forholde seg videre.

-Streikevarselet vil nå bli trukket tilbake på grunn av oppsigelsene og beslutningen om å legge ned slik at arbeidsgiver sitter med alt ansvar. Juridisk avdeling i LO vil deretter vurdere sakligheten av oppsigelsene arbeidsgiver har gitt. Oppsigelser har både visse formkrav og de skal være saklig begrunnet. Om det er grunnlag for det, vil det bli reist søksmål fra Handel og Kontor mot arbeidsgiveren, sier hun avslutningsvis.