Enighet i tarifforhandlinger med Novair

HK og Nova Airlines AB ble mandag 20. januar enige om revidert tariffavtale for perioden 1. januar 2003 - 31. desember 2004.

21. januar 2003

Overenskomsten gjelder for de kabinansatte i Norge og bygger på selskapets overenskomst med Tjänstemannaförbundet HTF. Norgestillegget økes med 10 %. Korte velferdspermisjoner skal heretter praktiseres som i andre HK-overenskomster innen luftfarten. For øvrig gav forhandlingene nødvendige avklaringer i forhold til selskapets pensjons- og forsikringsordninger mm.