Fant mange og alvorlige feil i SAS-oversikt

Mandag vitnet Arne Foss, tidligere tillitsvalgt og leder i Braathens flyarbeiderklubb, for Asker og Bærum tingrett. Han har nedlagt et omfattende arbeid med å kartlegge alt materiell som forelå i Braathens ground handling før overføringen til SAS SGS og fastslo i sin vitneforklaring at SAS sin liste er full av feil.

02. september 2003

Feilene er bekreftet både av tidligere vitner og andre vitner fra de enkelte flyplassene. En rekke av gjenstandene som SAS har regnet sammen og dermed legger til grunn for at overtakelsen av Braathens bakketjenester ikke var en virksomhetsoverdragelse, var eid eller ble disponert blant annet av Braathens Cargo eller gikk inn i en pool med andre flyselskaper.

Arne Foss hadde også beregnet verdien av det overførte utstyret. Under vitneforklaringen mandag fortalte han at de i salgsverdi utgjorde over 50 % av den totale verdien på alt Braathens-materiell før overføringen. Han mente det var merkelig å regne ut graden av overført utstyr etter antall enheter, som slik utgjorde 9,8 %. Av disse utgjør traller og annet rimelig utstyr i innkjøp flere hundre enheter.

-Men man kan ikke la en tralle til kr 17 000 i innkjøpsverdi og en truck til halvannen million kroner telle likt, ble det blant annet sagt.

Andre vitner mandag fortalte om forhold som avtegner seg som bevisst faktamanipulering fra SAS sin side for å komme seg unna reglene om virksomhetsoverdragelse og dermed likebehandling av de to gruppene av ansatte. Braathens-ustyr på flyplassene som det var sterkt behov for ”kunne ikke tas i bruk på grunn av denne rettssaken". Utrangert utstyr som ikke tilfredsstilte arbeidstilsynskrav i Danmark, ble fløyet inn fra Kastrup via Værnes for ikke å bruke moderne og tilpasset utstyr fra Braathens. Uerfarne 'vikarer' fra vikarbyråer ble tatt inn i stedet for kompetente medarbeidere fra Braathens. Bruken av mertid og overtid er fremdeles enorm.

Likevel lider trafikkfunksjonene på Gardermoen fremdeles under for få ansatte, og presset på de ansatte har medført en prosentandel sjukmeldte på det dobbelte av hva som var normalt i Braathens før overdragelsen.