Feil å endre loven

Styret i HK-finans har vurdert regjeringens forslag til endring av gavepensjon knyttet til AFP-ordningen i forbindelse med statsbudsjettet for 2004.

24. oktober 2003

Det har vist seg at AFP i en del tilfeller blir kombinert med gavepensjon fra arbeidsgiveren. Gavepensjonen kan gis som et generelt tilbud til samtlige ansatte som kan benytte seg av AFP. I en del tilfeller brukes imidlertid kombinasjonen av AFP og gavepensjon som et virkemiddel til nedbemanning og omstilling.

Vi mener det er feil virkemiddel å endre loven, da dette vil ramme de som etter intensjonen skulle nyte godt av AFP-ordningen.

Vårt forslag er at det bør rettes mer fokus på seniorpolitikk for på denne måten å få løst problemet med utstøting av eldre arbeidstakere.

Kontaktperson ved spørsmål:
Knut Bekkevold, leder av HK- finans, telefon 92825340.