Garantilønnsordningen med HSH

Det ble 10. mars ført forhandlinger med HSH vedrørende garantilønnsordningen. En økning på kroner 3,- til 3,25 per time er resultatet.

11. mars 2003

I tillegg til overenskomstens bestemmelser ble forhandlingene i år også gjennomført på bakgrunn av protokollen med HSH av 28. april 2002. Det ble ført reelle forhandlinger mellom partene.

Den protokoll som nå foreligger er i tråd med HKs fortolkning og beregning. Den betyr følgende lønnsjustering fra 1. februar 2003:

  • Høyeste minstelønnssats (trinn 6) blir kroner 19.144,- per måned. Dette tilsvarer en økning på kr. 528,- eller kr. 3,25 pr. time.
  • Øvrige satser (trinn 1 – 5) heves med kroner 528,-.
  • Individuelle lønninger (ut over trinn 6) heves med kroner 3,- per time. Dette tilsvarer en økning på kroner 487,50 per måned.

Som en konsekvens av dette vil høyeste minstelønnssats for faglært bli kroner 20.119,- fra 1. februar.

Brev til bedrifter som ikke er tilsluttet noen arbeidsgiversammenslutning vil bli sendt så snart nytt bilag foreligger.

Forbundsleder Sture Arntzen sier i en kommentar at dette må betegnes som et meget godt resultat, noe som bør bidra til forsterket medlemsverving innenfor de berørte områder.