Ingen enighet på Showtime

Det ble ingen enighet i den andre meklingsrunden for Showtime i Tønsberg. Dermed er det klart for streik fra tirsdag 21. januar. –Det er fortsatt ingen skam å snu, sier regionsekretær Kjetil Andersen som gjerne mottar en underskrift på tariffavtalen innen tirsdag.

16. januar 2003

Meklingen startet i dag klokken 10.00 og allerede etter et par timer var det klart at det ikke var mulig å oppnå enighet mellom partene. Dermed er det klart at det går mot streik for de 10 HK-medlemmene ved bedriften.

Det er innkalt til streikemøte for de 10 HK-medlemmene i Region Østlandet sør på regionskontoret i Tønsberg klokka 17.00 på fredag.

I en kommentar sier regionsekretær Kjetil Andersen som deltok for HK under meklingen i dag at det er uhyre sjeldent en bedrift velger en konflikt framfor å akseptere standard lønns og arbeidsvilkår i varehandelen. Dette er vilkår som følges av i alle fall godt over hundre tusen andre ansatte i varehandelen og vi er derfor overrasket, sier han.

-Signalet de gir til ungdom som jobber i Showtime er at de skal tjene et par tusen kroner mindre i måneden enn hvis de jobber på Rimi. Hvis ikke er jo motsatt budskapet at ungdommene må streike, eller alternativt slutte, sier Andersen.

Klubbleder Marianne Stiansen i Showtime Tønsberg er provosert: -Vi er provoserte over holdningen bedriften viser overfor oss som jobber og står på, sier hun. De baserer seg på at bedriften skal gå rundt gjennom å holde lønningene våre lave. Det virker som de tror at de kan slippe unna ved å la oss betale lønn og utbytte til ledelsen. For det er jo i realiteten det som skjer når vi tilbys en lønn langt lavere enn hva andre innen bransjen har, sier hun.

Det er derfor verdt å slåss for bedre lønns- og arbeidsvilkår, sier Stiansen.  Hun vil heller ta fighten nå enn å slutte i bedriften og la annen ungdom som blir ansatt få like dårlige vilkår.

Kjetil Andersen reagerer spesielt på holdningen bedriften viser overfor ordningen med tillitsvalgte: -De vil ikke godta tillitsvalgte etter Hovedavtalens bestemmelser, men åpner for en lokal skåkalt ”husforening” ikke tilsluttet LO. Dette er i sum å styre rett mot en streik.