”Internett i klubbarbeidet”

Handel og Kontor arrangerer for første gang kurset ”Internett i klubbarbeidet” 28. - 30. mars. Kurset tar for seg hvordan du og klubben din kan nyttiggjøre pc og internett som verktøy i klubbarbeidet.

12. februar 2003

Dette er et nytt kurs i HK sammenheng – og vi er tror det kan være et spennende og nyttig kurs for deg eller klubben din.

  • Hvordan kommunisere mest mulig effektivt med medlemmene, klubbstyret eller andre
  • Hvordan finne nyttig informasjon om ulike saker dere jobber med
  • Å bruke pc/internett/intranett vil gjøre klubben mer slagkraftig
  • Hvordan kan HK legge forholdene til rette for framtidsrettet bruk av internett som verktøy?

I kurset vil du få kjennskap til hvordan klubben kan opprette egen hjemmeside på internett etter LOs mal, hvordan opprette effektive e-postgrupper og få tips om linker klubben kan hente informasjon fra.

Internett har også utviklet seg til å bli et verktøy å bruke i aksjoner for ulike saker – for HKs del er Ashland saken et godt eksempel på det. Espen Løken, som er forsker i FAFO, har nylig gitt ut boka ”Så samles vi på nettet – om fagbevegelsen og internett”. Denne boka får deltakerne utdelt og Espen Løken vil innlede om temaet.

HK har egen hjemmeside på internett (www.handelogkontor.no). Denne siden vil stadig være i utvikling. I tillegg til å tilpasse oss behovene klubber og medlemmer har via siden vil vi diskutere hvordan HK kan tilrettelegge for klubbenes behov for å bruke verktøyet i framtida.

I kurset vil vi bruke pcer og i stor grad jobbe praktisk med de ulike temaene .

Meld deg på snarest mulig. Søknadsfristen er 28. februar. Kurset krever ingen forkunnskaper annet enn at du og dine medlemmer må ha til pc på arbeidsplassen eller privat.

Du finner link til kurssida i margen til høyre på denne sida.