Kurs i Omstilling

Handel og Kontor arrangerer kurs i omstilling i perioden 6. oktober - 9. oktober.

02. september 2003

Kurset er beregnet på klubb- og konserntillitsvalgte, og ansattes styrerepresentanter i bedriften. Kvalifiserte innledere tar for seg omstilling generelt, personlige følger ved omstilling, hovedavtalebestemmelser, organisering av et godt omstillingsarbeid og bedriftsøkonomiske vurderinger. Deltakerne løser oppgaver gjennom gruppearbeid.

Kurssted er Sørmarka kurs og konferansesenter og klubb- og konserntillitsvalgte, og ansattes styrerepesentanter i bedriften kan søke. Søknadsfrist: 6. september 2003.
Telefon ved spørsmål: 23 06 11 78, faks: 23 06 12 06.

SE OGSÅ NETTSIDE