LO utfordres til å finne seg sjæl

- LO og dermed de fleste norske arbeidstakere, står overfor enorme utfordringer som en følge av politisk høyredreining, både nasjonalt og internasjonalt. Fagbevegelsen sliter i en markedsliberalistisk verden hvor ”handelsgrensene” forsvinner, og alle konkurrerer med alle, sa LOs nestleder Finn Erik Thoresen blant annet under Globaliseringskonferansen.

31. oktober 2003
 

"En annen verden er mulig"
Høyrekreftene sitter ved rattet, og de vil ta oss med til et sted det er utrivelig å være for folk flest. En annen verden er mulig, mener stadig flere, og i disse dager arrangeres Globaliseringskonferansen i Oslo med 53 seminarer, møter og verksteder mer enn 120 innledere fra 16 land. Et av seminarene ble kalt ”Fagbevegelsen i ei ny tid fra konsensus til konfrontasjon”.

-Norske arbeidsgivere opptrer i ly av signalene fra den blå regjeringen, og vi har ikke lenger et stort AP å gå til, sa LO-nestlederen som også mante fagbevegelsen til organisasjonsmessig nytenkning, og bruk av kampmidler igjen. Men vi må både tenke og handle globalt, sa han, og avsluttet med at han tross alt er optimist.

Fra fred til kamp
Fra fred til kamp ble også stående som hovedbudskapet til alle innlederne, og mye tyder på at fagbevegelsen må begynne med å ta et oppgjør med seg selv, etter innholdet i foredragene å dømme.

Nestlederen i LO måtte registrere en bredside mot fagbevegelsen fra to av de andre innlederne: Lill Sæther fra Sentraladministrasjonens Tjenestemannslag og Asbjørn Wahl som er leder i aksjonen for Velferdsstaten, der også Sæther er med i styret.

-Vår motpart i politikk og arbeidsliv er kompromissløse, og vi trenger konfrontasjon, for slik er vår tid, sa Sæther. Hun trakk linjene tilbake til den gang fagbevegelsen sloss for alvor, og minte om at ingenting av det som ble oppnådd som for eksempel klassekompromisset, hadde vært mulig uten å først å ha vist styrke i kamp. Hun sa at det er katastrofalt at ikke LO synlig har gått i spissen for en ideologisk debatt fra grasrota og opp.

-Våre verdier er ikke lenger i hodene til folk, sa hun, og minte LO om at det er dem som ikke står først i køen, som LO bør påta seg jobben å hjelpe. -Da må LO begynne å være mer synlig, mer progressiv, mer aksjonsrettet, mer modig og ikke minst mer konfronterende. Tiden er overmoden for å bruke det eneste språket høyresiden forstår, avsluttet hun.

Kamp mot årsakene
Asbjørn Wahl åpnet med å si seg lei av ordet globalisering. Det som skjer nå er en dramatisk og undervurdert situasjon. Vi ser en omfordeling av makt i samfunnet, og på nytt må det defineres hva som er arbeiderklassen og fellesskapets interesser. Wahl anbefalte forsterket systemkritikk, og at kampmidler igjen må tas i bruk, ikke mot symptomene, men mot årsakene, eller drivkreftene bak forvitringen av velferdssamfunnet, som er markedsliberalismen.

Men Wahl ga uttrykk for at man i stedet for å moralisere overfor dem som stemmer på Fremskrittspartiet, bør gå i seg selv: -Høyre-siden slipper ulvene løs, mens LO fomler etter en strategi, og fortsatt spiller rollen som avideologisert dansepartner. Kompromiss gikk greit da det var gode tider, og Gerhardsen forvaltet dette. AP er i ideologisk krise, LO sover og vi alle har fått en kraftig en på trynet, sa Wahl. Men også han var optimist. Han minnet om at vi ser eksempler på en voksende faglig motstand for å gjenerobre solidariteten. Det nytter, men vi må ta et grunnleggende oppgjør, avsluttet han.

Globale fiender
Fra India deltok Meena Menon som kommer fra et forbund som organiserer tekstilarbeidere i India. Våre felles fiender har organisert seg globalt, sa hun. Det må også fagbevegelsen gjøre. Hun fortalte blant annet om hvordan India er i ferd med å bli en Call-senter-koloni for næringslivet i England, og refererte til problemet med at fagorganisering i denne bransjen ikke tillates i India. Hun anbefalte at vi i norsk fagbevegelse fortsetter med å delta i bygging av internasjonale faglige nettverk i de forskjellige sektorer, og at fagbevegelse i øst og vest forsøker å forstå hverandres temaer, slik at vi er til nytte for hverandre.