Luftfart og reiseliv må tas på alvor

Den internasjonale reiselivsindustrien opplever i disse dager en krise som savner sidestykke i historien. Etter 11. september 2001 har hundretusener av ansatte mistet sine arbeidsplasser.

24. mars 2003

I Norge lever i dag en stor del av ansatte innen bransjen i stadig frykt for å havne i arbeidsledighet. Manglende kunnskap om og forståelse av bransjen har ført til politiske feilgrep over lang tid. Konsekvensene av dette har vært mange og store for både selskap og ansatte i løpet av de siste årene. Eksempelvis Color Air, Braathens, SAS, med ringvirkninger til turoperatørene og reisebyråene.

I Norge har den sittende regjeringen i konkurransens navn lagt steiner til byrden ved å forby opptjening av bonuspoeng på norsk innlandstrafikk. Ved å innføre et forbud i stedet for et konkurransenøytralt bonussystem har man gitt utenlandske flyselskap en klar fordel.

Avgiftstrykket på tradisjonell luftfartsindustri har bestandig vært høyt. Den planlagte flyttingen av Luftfartstilsynet ser også ut til å føre til økte kostnader for selskapene, som igjen vil måtte heve sine priser for de reisende. Er det god distriktspolitikk å høyne reisekostnadene til industri og næringsliv i distrikts Norge?

I tillegg åpner man for avgiftslettelser for utenlandsruter til enkelte flyplasser. Igjen favoriseres utenlandske selskap med de konsekvenser dette fører til for reiselivet i distriktene. I tillegg tappes midlene i felleskassa som skal gå til å opprettholde flyplass-nettet som er grunnlaget for flytrafikk som kollektivtransport i Norge.

Fagforening for Luftfart og Reiseliv krever at Regjeringen tar luftfart og reiselivet i Norge på alvor!

  • Vilkårene for norsk luftfartsindustri må sidestilles med utenlandske aktører
  • Avgiftsnivået må senkes
  • Opprettholdelse av norske arbeidsplasser må sikres
  • Favoriseringen av utenlandske selskap må stoppes
  • Flytrafikk må sidestilles med annen kollektivtrafikk i Norge

-------------------------
Kontaktpersoner ved spørsmål:
Peggy Hessen Følsvik, telefon 48075807
Nina Pettersson-Fox, telefon 92811324