Lunsj-til-lunsj konferanse på Thorbjørnrud

LO inviterer representanter for forbund, tillitsvalgte i konsern og konserntillitsvalgte til lunsj-til-lunsj konferanse 3.-4. februar 2004 på Thorbjørnrud.

14. oktober 2003

Foreløpig dagsorden:

· Konserntillitsvalgtes plass i forbundenes og LOs organisasjonsstruktur. Innledere fra LO og forbund.
· Hva betyr omorganisering og strukturendringer for etablerte fagforeninger, forbundstilhørighet og lønnsstruktur?
· Den faglige og politiske situasjonen v/Gerd-Liv Valla.
· Europeiske Selskap kan være en realitet i løpet av året. Hva skjer - og hvordan skal vi håndtere dette?
· Konsernaktuelle saker på dagsorden i EU og hos norske myndigheter.

Vi kan allerede nå ta imot ønske om deltagelse fra konserntillitsvalgte. Utgifter vil bli dekket av LO/HK. På grunn av plasshensyn gjør vi oppmerksom på at ikke alle kan regne med å få delta.

Følgende informasjon må oppgis og sendes inn ved påmelding:
Navn :
Postadresse:
E-post:
Faks:
Telefonnummer:
Konsern:
Påmelding til borje.furunes@handelogkontor.no