Mot ungdomsstreik i Tønsberg

Det går mot streik på Showtime i Tønsberg fra tirsdag 21. januar hvis det ikke blir enighet etter ny mekling torsdag førstkommende.

14. januar 2003

Ti av tolv ungdommer som jobber ved Showtime i Tønsberg (bildet) er HK-medlemmer og de krever tariffavtale. Mekling ble avholdt i Oslo tirsdag 7. januar, men ledelsen gjentok der sin erklæring fra avslaget i oktober i fjor om at de ikke finner en tariffavtale hensiktsmessig. De vil heller legge ned i Tønsberg enn å inngå tariffavtale har de sagt.

Showtime er en videoutleie og storkiosk kjede med 30 utsalgssteder i forskjellige deler av landet. De ansatte ved Showtime Tønsberg er ungdom som ved svært mange ulike kiosker og mindre butikker. Lønna ligger under tariff og det er i følge regionsekretær Kjetil Andersen dårlig stelt med personalpolitikk:

-Føler seg utnyttet
-Grunnen til at de ti ungdommene i Tønsberg vil ha tariffavtale er at de føler seg utnyttet, sier Kjetil Andersen. -De har lønn langt under tariff og nå har de også vært igjennom en prosess med oppklaringsmøter om diverse problemer og mekling hos meklingsmannen for å få bedre arbeidsforhold. Arbeidsgiver har smelt døra igjen, sier han.

-Med fare for streik har jeg vært nødt til å sjekke ut grundig med våre ti organiserte i butikken om de er oppmerksomme på hva de risikerer. Heldigvis har vi her å gjøre med ungdom som i et sammensveiset arbeidsmiljø tar affære selv om det koster dem ubehag, forteller Kjetil Andersen. Han har håp om at det skal bli løsning under annen meklingsrunde torsdag førstkommende ved Riksmeklingsmannens kontor.

Følger situasjonen spent
Handel og Kontors ungdomssekretær Torbjørn Brox Rognmo som har ansvar for forbundets ungdomsarbeid er i likhet med Kjetil Andersen svært spent foran den nye meklingsrunden. At det er ungdom som nå tar skjeen i egen hånd, finner han spesielt interessant:

-Det er viktig at folk får de tariffavtalene de har krav på, sier han. Og når arbeidsgiver nekter å godta dette er det et dramatisk angrep ikke bare på våre medlemmer i Showtime, men også på hele fagbevegelsen, sier han. Rognmo peker på at LO har vedtatt 2003 som ungdommens år. Han vil se det som et tegn i tiden hvis det bryter ut streik ved Showtime:

-Det at ungdom har tatt affære er interessant her, og det bryter med hva vi har blitt fortalt over lang tid nå, nemlig at trenden er at ungdom ikke er opptatt av fagorganisering. Kanskje er myten om individuelle lønns- og arbeidsavtaler som den beste løsning forbi, sier han.

Bøyer ofte av
-Vanligvis bøyer ungdommen av under slike forhold, sier Kjetil Andersen videre. Han peker på flere grunner: -De finner seg et annet sted å jobbe, eller gir heller opp. Det er ofte stort gjennomtrekk på slike arbeidsplasser, lav grunnbemanning og lange åpningstider. Det er ikke lett å utvikle felles faglige holdninger slike steder. I dette tilfellet er vi så heldige at vi har en sammensveiset gjeng som samtidig og på samme arbeidsplass er villige til å slåss for ungdommens rettigheter i arbeidslivet. At Tønsberg står på kartet i fra starten på ungdommens år i LO har han ikke noe i mot:

-Vi må jo ta tak i lønns- og arbeidsvilkår for ungdom i arbeidslivet, og det bør være ungdommen selv som er hovedpersoner. De andre 29 butikkene som Showtime har plassert på Norgeskartet må regne med å høre fra Handel og Kontor i ungdommens år. Kanskje allerede denne uken?