Rettsforlik i Showtime

Det ble rettsforlik i Showtime-saken i Tønsberg. Alle de 9 ansatte får av sin tidligere arbeidsgiver erstatning for tort og svie. I tillegg kommer betaling for tapt arbeidsfortjeneste i to måneder.

09. september 2003

Det var allerede etter å ha hørt LO-advokat Elisabeth Grannes sitt innledningsforedrag og motpartens tilsvar at rettens administrator gjorde det klart at dette var en sak av stor prinsipiell interesse. Mye tydet på, sa han, at saken kunne havne i Høyesterett siden det ikke foreligger tidligere rettsavgjørelse på området. Dette ville koste både tid og penger, konstaterte han, og det var på en slik bakgrunn at han sterkt oppfordret partene til å komme til et rettsforlik.

Særmøter
Partene hadde på denne bakgrunn særmøter og etter at en ramme fra showtime på samlet 700 000,- kroner var blitt signalisert, ble det klart at mulighet for rettsforlik var til stede.

Rettsforliket som ble inngått i går kveld rundt klokken 19.00, ti timer etter at saken startet, betyr at samtlige av de ansatte får utbetalt både for tort og svie og tapt arbeidsfortjeneste.

Avhengig av stillingsgrad får hver av de ansatte utbetalt mellom 8.000 – 30.000 kroner for tapt arbeidsfortjeneste, hvilket samlet utgjør 160.000 kroner av forliksrammen.

Tort og svie
På bakgrunn av sakens karakter og den belastning som saken har medført for saksøkerne utbetaler Showtime AS i tillegg en erstatning for tort og svie på kroner 80.000 til de tre heltidsansatte. De øvrige seks får hver kroner 50.000,-.

I forliket ligger det at partene bærer sine egne omkostninger.