Rettssak i tre uker fra 26. august

Asker og Bærum tingrett har berammet rettssaken mot SAS etter nedleggelsens av bakketjenestene i Braathens til tre uker fra 26. august.

06. mars 2003

Det var 8 november i fjor at LO tok ut søksmål mot SAS på vegne av vel 300 Braathens-ansatte som ble berørt av samordningen av bakketjenestene i SAS og Braathens. HK og LO står i sitt søksmål fast på at omorganiseringen av avdelingene for bakketjenester i Braathens og SAS er omfattet av arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse.

I praksis betyr det at de berørte ansatte i Braathens automatisk skal være å anse som ansatt i SAS på samme vilkår som de hadde i Braathens. HK og LO mener at de Braathens-ansatte har krav på ansettelse i SAS med samme stillingsprosent, samme lønn og samme ansiennitet som de hadde i Braathens.

Saksøkerne utgjør nå samlet rundt 350 personer og rettssaken vil bli ført parallelt av de tre forbundene Handel og Kontor i Norge (HK), Fellesforbundet (FF) og YS-tilknyttede PRIFO.