Showtime for retten

Mandag starter rettssaken mot Showtime i Tønsberg tingrett. HKs påstand er at nedleggelsen av storkiosken og oppsigelsene av de ni ansatte i Tønsberg er usaklige. LO-advokat Elisabeth Grannes vil føre saken.

08. september 2003

Det var i januar i år at bedriften Showtime i Tønsberg la ned etter at de ansatte hadde organisert seg og det ble reist krav om tariffavtale ved bedriften. Showtime stod fast på at de skulle lønne sine ansatte et par tusen kroner under minste månedslønn etter Handel og Kontors tariffavtale. Bedriften var også lite imøtekommende på en del andre problemer som ble reist under meklingsrundene relatert til arbeidsmiljøet.

Allmøte etter meklingsbruddet
Nedleggelsen kom allikevel først etter annen meklingsrunde. Og det var også etter den siste meklingsrunden som endte i brudd den 17. januar at arbeidsgiveren kalte inn til allmøte hvor han leverte ut oppsigelser til samtlige ansatte med beskjed om at kiosken i Tønsberg legges ned. Under møtet gav arbeidsgiveren blant annet beskjed om at oppsigelsen ville trekkes tilbake dersom kravet om tariffavtale ble trukket.

LO-advokat Elisabeth Grannes vil i retten blant annet hevde at oppsigelsene er usaklige i henhold til arbeidsmiljølovens paragraf 60: Oppsigelsene ble gitt samme dag som meklingen ble avsluttet. De var reelt sett begrunnet i kravet om tariffavtale, noe bedriften ikke ønsket.

Smitteeffekt
I oppsigelsesbrevet begrunnes også oppsigelsene med en såkalt smitteeffekt overfor de andre avdelingene i selskapet. Dette viser, mener Grannes, at oppsigelsene er organisasjonsfiendtlig motivert. LO-advokaten påpeker i tillegg at det ikke er dokumentert at bedriftens økonomi var av en slik art av det var grunnlag for oppsigelse.

I følge Elisabeth Grannes kreves det erstatning i form av tapt arbeidsinntekt for et halvt år og tillegg for tort og svie.

Eneeier
Simeon Andono er eneeier av virksomheten Showtime som omfatter 28 egne butikker. Kjeden kan på sine nettsider fortelle at de er landets største leverandør av hjemmeunderholdning og at de i er tillegg involvert i 400-500 samarbeidende forretninger.

Showtime AS har de senere årene gått med overskudd. I 2001 hadde Showtime AS blant annet et overskudd på 3,8 millioner etter skatt. I 2002 er overskuddet 6 millioner før skatt.