Søknadsfrist Geneveskolen

Geneveskolen er en skole med lange tradisjoner. Den har endret seg i løpet av årene og i tråd med utviklingen i samfunnet. Årets skole har som tema ”globalisering og fagbevegelsens rolle” Søknadsfrist for deltakelse på Geneveskolen er 11. januar

07. januar 2003

Skolen vil vare fra 25. mai – 20. juni 2003. Geneveskolen blir da et av AOFs tilbud på det internasjonale området på lik linje med MoTo kursene om internasjonalisering og Yorkshireskolen. De som ønsker mer informasjon om geneveskolen kan gå inn på skolens nettsider: http://www.geneveskolan.org

Har du spørsmål om søknadsskjema, m.m. kan du rette dette til:
Hilde N. Nilsen, telefon 23061233, epost: hilde.nyhus.nilsen@aof.no