Støtter den politiske streiken 28. februar

Handel og Kontor i Norge støtter initiativet til politisk streik 28. februar fra kl. 11.00 – 14.00 og stiller seg sterkt kritisk til regjeringens passive industripolitikk.

24. februar 2003

Initiativet er tatt av fagorganiserte innenfor olje- og verkstedindustrien i Rogaland, og fagorganiserte i andre fylker oppfordres til å tilslutte seg streiken. Det er fagorganiserte fra Fellesforbundet, NOPEF, EL & IT, Forbundet for Ledelse og Teknikk, OFS, NITO, Lederne med flere som står bak initiativet.

Initiativtakerne har utarbeidet et opprop, som i fem punkter reiser en skarp kritikk mot regjeringens passive industripolitikk:

  • Norge er inne i en dyp industripolitisk krise. Det er ikke bare
  • olje- og verkstednæringen som merker problemene; hele industri-Norge og flere andre bransjer er rammet. Mens industrien taper kampen om nye kontrakter, og stadig flere arbeidsplasser trues av konkurs, nedleggelse og utflagging, sitter den norske regjering handlingslammet. Fagorganiserte må ta et oppgjør med en politikk som truer med å rasere norsk industri.
  • Regjeringen mangler en helhetlig og langsiktig industripolitisk strategi og gjør ingen ting for å sette inn mottiltak og styre utviklingen. En regjering som overlater industripolitikken til markedet, fraskriver seg ansvaret for arbeidsplassene og legger i realiteten opp til en styrt avvikling av industrien her i landet.
  • Med loven i hånd og aktiv politisk vilje kan våre sentrale politiske myndigheter styre utviklingen i en langt mer konstruktiv retning. Landets olje- og industriansatte sier NEI til en regjering som ikke løfter en finger for å sikre og opprettholde en nasjonal industrivirksomhet.
  • En av de viktigste årsakene til norsk industris problemer er den høye kronekursen. Her må regjeringen ta aktive pengepolitiske grep for å motvirke utviklingen. Myndighetene må endre Norges Banks operative mål, slik at det kan tas hensyn til stabil kronekurs og sysselsetting.
  • Vi krever at landets politiske myndigheter så snart som mulig legger fram en industripolitisk handlingsplan for å få norsk industri på fote igjen.

Handel og Kontor i Norge gir sin tilslutning til oppropet, og vi oppfordrer våre medlemmer til å vise aktiv støtte til fagorganiserte i olje- og verkstedindustrien.

For de av våre lokale klubber som gir sin tilslutning til politisk streik, vises det til de varslingsfrister, som er nedfelt i hovedavtalenes bestemmelser om politiske demonstrasjoner. (Hovedavtalen LO/NHO(HK-FLT) § 3-14) - (Hovedavtalen LO/SAMFO § 3-14) - (Hovedavtalen HSH/LO § 11 C).