Stopp utflaggingen av Snøhvitoppdraget!

Situasjonen i norsk industri er velkjent og omdiskutert. Fra fagbevegelsens side har den høye kronekursen og det høye rentenivået blitt pekt på som vesentlige årsaker til at arbeidsledig-heten øker, og det er et sterkt krav om at Regjering og Storting viser handlekraft i forhold til det å ha en aktiv industripolitikk.

10. februar 2003

Mange norske bedrifter utnytter den foreliggende situasjonen til å gjennomføre og planlegge utflagging av sine virksomheter, fullt inneforstått med at det har konsekvenser for arbeids-plassene i Norge. Drivkraften for disse handlingene er jakten på større profitt, og dette bidrar til å provosere fagbevegelsens medlemmer.

I denne situasjonen er det uakseptabelt at Snøhvitoppdraget skal flagges ut. Regjering og Storting må gripe inn og ta en avgjørelse om at dette oppdraget må gå til norske verft.

Vi har i erindring hendelsene rundt ”Fregatt-oppdraget”, som for noen år tilbake ble gitt til et spansk verft. I ettertid har det vært reist påstander om åpne og skjulte subsidier fra den spanske stat til det spanske verftet som fikk ”Fregatt-oppdraget”, uten at det har blitt noen fullgod avklaring på dette.

I forhold til Snøhvit-oppdraget til spanske verft, må det gjøres grundige undersøkelser om slik subsidiering er tatt i bruk for å utkonkurrere norske verft.

Handel og Kontor i Norge krever at Snøhvit-oppdraget går til norske verft for å sikre norske industriarbeidsplasser.

(Vedtat av HKs Arbeidsutvalg 10/2-03)