-Svekker oppsigelsesvernet

-Oppsigelsesvernet er svekket, mener Stein Kristiansen, 2. nestleder i Handel og Kontor. -Dommen berører alle ansatte i bedrifter som kjøpes opp, sier Lisbeth Eliasson, forbundsleder i PRIFO.

15. oktober 2003
 
Tingrettsdommer
Jens-Sveinung Wegner
leser dommen.
Foto:
Ove M. Halkjær

 Den negative domsavsigelsen i dag kom overraskende på dem begge.

-Nå må vi først ta oss tid til å gå gjennom dommen. Vi se hva retten har lagt vekt på i premissene for dommen og deretter ta stilling til om den skal ankes eller ikke, sier Stein Kristiansen.

Både Eliasson og Kristiansen mener at dommen i SAS/Braathens-saken viser at grensene i næringslivet er flyttet. Skillet mellom hva som er tillatt og ikke hviskes ut. -Jeg er spesielt skuffet fordi dette ikke bare berører de tidligere Braathens-ansatte, men fordi det også vil få store konsekvenser for alle norske arbeidstakere som berøres av oppkjøp, sier Eliasson.

Både PRIFO og HK er forberedt på et løp som kan fortsette helt til Høyesterett. -Det er naturlig for oss å vurdere en anke, men vi må først gå grundig gjennom dommen, avslutter de begge.

Kontaktpersoner HK/LO:

· Informasjonssekretær Ove Magnus Halkjær, telefon 23061214 / 90854418
· 2. nestleder i HK Stein Kristiansen, telefon 23061208 / 91359325
· Avokat Sigurd-Øyvind Kambestad, telefon 23061668
· Advokat Einar Engh, 23061725

PRIFO (YS)

· Informasjonskonsulent Liv-Hilde Hansen, telefon 21013841 / 95270714
· Forbundsleder PRIFO Lisbeth Eliasson, telefon 21013831 / 90954709
· Advokat Øyvind Sollie, telefon 21013817 / 95270742