Vant reisegavekort på 6000 kroner

Kari M. Pedersen vervet 12 nye HK-medlemmer. Nå er hun et reisegavekort rikere og gleder seg til englandstur.

08. april 2003

-Jeg ble veldig overrasket. For jeg pleier aldri å vinne i slike konkurranser, sier Pedersen som kan fortelle at sist hun vant, var da hun skrapte frem en premie på et flakslodd vel 15 år tilbake.

Pedersen har selv vært organisert i HK en stund og det er blant annet på egen arbeidsplass hun har vervet. Til å begynne med var det ikke stor interesse for å være fagorganisert, sier hun. Men etter initiativ blant annet fra Pedersen, bestemte de ansatte seg for å se mer på hvilke muligheter en tariffavtale ved arbeidsplassen gir. Det ble satt opp et møte med HK.

-De fleste meldte seg inn under møtet og i tillegg vervet jeg en del medlemmer på en søsterbedrift, forteller Pedersen. Hun legger ikke skjul på at AFP-ordningen har lokket mange nye medlemmer.

-Vi er 12 stykker som er vanlig ansatte her. Av disse er 9 stykker organiserte nå, forteller hun

Vanlige spørsmål
Spørsmålene omkring HK-medlemskapet er som oftest de vanlige, nemlig hva får man tilbake for kontingenten, litt om forsikringsordningene, og lignende. -De på arbeidsplassen som ikke ønsker å være organiserte har bestemt seg, slår hun fast. Til andre som har lyst til å verve, anbefaler hun å få satt opp et møte utenom arbeidsplassen sammen med HK. Da får man tid til å besvare de vanligste spørsmålene, sier hun.

Vervet mer enn ti
Saksbehandler ved HKs hovedkontor, Laila Halvorsen, kan fortelle at siden forrige trekning 1. november har 10 HK medlemmer vervet over 10 medlemmer. Alle disse deltok i trekningen, og en av disse hadde vervet 38 nye medlemmer i vervekampanjen.

Laila Halvorsen oppfordrer alle som verver medlemmer til å bli med videre i vervekampanjen.

-Disse må nok en gang verve over 10 medlemmer for å bli med i neste trekning den 1. oktober, minner Halvorsen om.