Vant reisegavekort til 6 000

1. oktober ble det foretatt ny trekning av hovedpremien til HKs vervekampanje. Nils Vegard Johansen fra Tromsø ble vinneren av et reisegavekort til en verdi av 6 000 kroner. Hyggelig å vinne, sier han.

16. oktober 2003
 

Øverst: 1. Nestleder Karin Torp (bak)
og Laila Halvorsen trekker høstens
vinner av vervekonkurransen.

Nederst: Regionkontorleder
Ståle Sæther (venstre) sammen med
vinner Nils Vegard Johnsen.

 Vervekampanjen i Handel og Kontor går sin gang, med trekning den 1. april og 1. oktober hvert år. Første vinner i år var Kari M. Pedersen fra region Vest. Hun hadde vervet 12. nye medlemmer. Nå er det Nils Vegard Johansen som kan glede seg over et reisegavekort.

God erfaring
Nils Vegard Johansen har allerede sikret seg god erfaring i fagforeningsarbeid. Fra 1997 til 2003 jobbet han i Narvesen hvor forholdet til ledelsen ble konfliktfylt, blant annet da han ønsket å få opprettet en tariffavtale.

-Grunnen til at jeg begynte med verving nå var ganske enkelt fordi jeg ikke ville at andre skulle gå igjennom det samme som meg den gangen, sier Johansen. Han konkurrerte mot 8 andre ververe om høstens gavekort.

Nils Vegard Johansen har vervet 12 medlemmer som er registrert. Men ifølge regionkontoret i Tromsø har han vervet flere medlemmer enn som så. -Vi pleier å gå informasjonsrunder gjennom Tromsøs handlegater, kjøpesenter og lignende, forteller han. Her deler vi ut brosjyrer, lønnssatser og annet informasjonsmateriell. Kort fortalt handler det om å prate med folk. Så kan det være at interessen vekkes og da holder vi i tillegg informasjonsmøter som ender med at alle melder seg inn, sier Johansen.

Vil verve videre
Vinneren av reisegavekortet vil for øvrig fortsette med vervingen også i tida framover. Han har allerede fått overrakt sin premie på kontoret i Tromsø, og vi gratulerer så mye!