Vitneliste og kjøreplan

Under følger kjøreplan for vitner, innledninger, prosedyrer m.m. Vi gjør oppmerksom på at denne listen er høyst foreløpig og forbeholden. Det kan altså hurtig og uten forvarsel forekomme ommøbleringer. Oppdatert mandag 8. september.

27. august 2003

Tirsdag 26. august
Innledn.foredrag saksøkerne. 

Tirsdag 26. august
Innledn.foredrag saksøkerne. 

Onsdag 27. august
Innledn.foredrag. saksøkerne

Torsdag 28. august
Innledn. foredragsaksøkte

Fredag 29. august
Foreløpig er det lagt opp til at to av saksøkerne, Christian Heitmann
(Bergen) og Torgeir Søbstad (Kristiansund) vil forklare seg om hvilke
konsekvenser samordningen har fått på den enkelte flyplass.
I tillegg legges det opp til at Lisbeth Eliasson, forbundsleder i PRIFO og
tidligere ansattes representant i Braathens bedriftsforsamling, skal
forklare seg om møtene i Braathens bedriftsforsamling.
Mandag 1. september
Før lunsj:
Arne Foss (Gardermoen)
Bjørn Kåre Grøsvik (St.vanger)
Thomas Grøvdal (Molde)
Kårstein Synnes (Vigra)
Etter lunsj:
Unni Aurdal
Turid Sørnes forklarte seg om problemstillinger knyttet til ny organisering av billettsystemene på Gardermoen.
Roar Kleven (Gardermoen) har avgitt vitnemål mandag.

Tirsdag 2. september
Ove Holand (Tromsø)
John Inge Berg (Bodø)
Stig B.Larsen (Bardufoss)
Christian Stokke (Værnes)
Alv Håkon Rasmussen (Evenes)
Arne Jørgen Strandli (Kr.sand)
* Muligens vil Svein Oppegaard flyttes fra Onsdag til tirsdag som siste vitne, noe som igjen vil føre til at Peggy Følsvik overflyttes til onsdag.

Onsdag 3. september
Svein Oppegaard
Roy Bjellaas
Halfdan Haaland
Jone Killingland (Sola)
Nils Petter Rønningen (Sola)

Torsdag 4. september
Peggy Følsvik (HTV)
Frode Geitvik
Hans Simon Johansen (Sola)
Stig Oscar Borge (Sola)
Fredag 5. september
Hans Simon Johansen (Sola) (Mulig overført til torsdag).
Vidar Meum
Gunnar Reitan
Jan Walter Fischer
Nils Ulvin
Mandag 8. september
Arne A. Jensen (vitnet)
Jørgen Lindegaard (vitnet)
Marie Ehrling (vitnet)
Hans-Otto Halvorsen (vitnet)
Ola H. Strand (vitnet)
Jens-Petter Krogsveen (vitnet)
Helgesen (Stavanger Aftenblad) vitnet)

Tirsdag 9. september
Trygve Giertsen
Terje Horn-Evensen
Viggo Sørensen
Tarjei Thorkildsen
Geir Gundersen
Asbjørn Wikestad
Olav H. Lie
Bernhard Rikardsen

Onsdag 10. september
Prosedyre

Torsdag 11. september
Prosedyre

Fredag 12. september
FRI

Mandag  15. september
Prosedyre