Til slutt i innledningsforedraget 27. august la LO's og Prifos prosessfullmektiger ned følgende påstand:

27. august 2003

I forhold til Scandinavian Airlines System Denmark, Norway, Sweden:
 
1. Oppsigelsene er ugyldige.
2. Saksøkernes arbeidsforhold i Braathens ASA videreføres i SAS.
3. Saksøkernes tjenesteansiennitet i Braathens ASA er i sin helhet overført til SAS.
4. SAS er erstatningsansvarlig for tap som måtte oppstå etter 31. desember 2003, og som skyldes at saksøkerne ikke har fått videreført sitt ansettelsesforhold i SAS.
 
I forhold til Braathens ASA:
 
Prinsipalt:
1. Oppsigelsene er ugyldige.
2. Braathens ASA er erstatningsansvarlig for tap som måtte oppstå etter 31. desember 2003, og som skyldes at saksøkerne ikke har fått videreført sitt ansettelsesforhold i SAS.
 
Subsidiært:
1. Oppsigelsene er ugyldige.
2. Braathens AS er erstatningsansvarlig for tap som måtte oppstå etter 31. desember 2003, jf. arbeidsmiljølovens § 60 nr. 2 annet ledd og § 62 annet ledd.
 
I forhold til begge saksøkte:
 
1. SAS og Braathens ASA dømmes in solidum til å betale sakens omkostninger med tillegg av lovens rente fra forfall og til betaling skjer.