2004

Meklingsinnspurt for Medieoverenskomsten

Meklingen med mediebedriftenes Landsforening fortsatte i dag fredag klokken 10.00 etter at partene tok pause i går torsdag kveld klokken 19.00. Partene har frist til i midnatt for å komme til enighet.

Mekling på overtid

Det blir mekling på overtid for Medieoverenskomsten.

Enighet med MBL

Det ble enighet med MBL om Medieoverenskomsten etter mekling 7 timer på overtid. Garantilønnssatsene heves kraftig og det lages en justeringspott tilsvarende 1 500,- per årsverk som er omfattet av overenskomsten.

Enighet etter forhandlinger

Det blir ingen mekling 7. 8. juni mellom HK og SAMFO om overenskomsten for ansatte i Coop Norge og Coop NKL BA m/ datterbedrifter. Etter at partene tok initiativ til ekstra forhandlinger i forkant av meklingen, ble det enighet om ny avtale klokken 04.30 natt til 3. juni.

Forhandlingsstart Sentralavtalen

Det er forhandlingsstart med Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) for ansatte dekket av Sentralavtalen tirsdag 8. juni. Det er satt av en dag til forhandlingene.

Enighet etter forhandlinger

Det ble enighet med Finansnæringens Arbeidsgiverforening om Sentralavtalen etter forhandlinger tirsdag 8. juni.

Brudd i forhandlingene med BBF

Det ble brudd i forhandlingene med Bensinforhandlernes Bransjeforening (BBF) om Bensinstasjonoverenskomsten. Bruddet kom etter 10 timers forhandlinger, forhandlingene går dermed til mekling.

Forhandlingsstart LA

Det er forhandlingsstart med Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) torsdag 16. juni. Det skal forhandles parallelt om både Landsoverenskomsten og Meierioverenskomsten.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?