2004

Enighet med Landbrukets Arbeidsgiverforening

Natt til fredag 17. juni ble det etter vel 12 timers forhandlinger enighet i lønnsforhandlingene med Landbrukets Arbeidsgiverforening om Meierioverenskomsten og Landsoverenskomsten. En ny prøveordning med et fond på hver arbeidsplass innføres. Her avsettes det kroner 1000,- per HK medlem til kompetanseutvikling. Du henter ned enighetsprotokollen og leser mer her.

Vellykket start på integreringsprosjekt!

Handel og Kontor Region Indre Østland har siden januar arbeidet med et prosjekt på integrering av etniske minoriteter i fagbevegelsen og norsk arbeidsliv. Rapporten for 1. halvår er nå klar.

Meklinger i august

Det er avtalt to meklinger fortløpende i august. For Bensinoverenskomsten er det avtalt mekling torsdag 26. august, for Luftfartsoverenskomsten er det avtalt mekling fredag 27. august.

Nyhetsbrev 5/2004 er ute

Nyhetsbrev nummer 5/2004 sendes nå ut i de ulike samarbeidsforbundene. Du kan laste ned Nyhetsbrevet fra Forbund1 sine egne nettsider. Nå er det også muligheter for å melde seg på eget elektronisk Nyhetsbrev for Forbund1, også dette gjør du via Forbund1 sine nettsider.

Nye regler for sykmelding fra 1. juli 2004

Fra i dag 1. juli innføres nye regler ved sykmelding. Den sykmeldte skal være i arbeidsrelatert aktivitet, og arbeidsgiver skal utarbeide en oppfølgingsplan for å få den sykmeldte raskest mulig tilbake til arbeid. Her finner du linker til relatert informasjon

Utsatt avstemningsfrist

Svarfristen i uravstemningen for Bilselgeravtalen er utsatt til 11. august.

God sommer!

Handel og Kontors nettsider tar nå ferie, og vi vil dermed ikke oppdatere disse nettsidene før tidlig i august. Vi ønsker deg en riktig god sommer!

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?